Dokumenty družstva

 

Rokovací poriadok: dokument PDF

Stanovy: dokument PDF

Volebný poriadok: dokument PDF

Kontaktný formulár: dokument.PDF

UNIQUA – prehlásenie poškodeného : dokument.PDF

Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami pohybu : dokument.PDF

 

Oznámenie pre poisťovne a DI: dokument.PDF

Zápis zo stretnutia s delegátmi HG Drieňová z 21.4. 2022 : Dokument.PDF

Kontrola hydrantov v HG Drieňová: dokument.PDF

Kontrola PHP – prenosných hasiacich prístrojov v HG Drieňová: dokument.PDF

Revízia EPS v HG Drieňová: dokument.PDF

Zápis zo stretnutia s delegátmi HG Drieňová zo 16.8. 2022: dokument.PDF

Štatút komisie: Dokument.PDF

Členovia komisie: dokument.PDF

Zápisnica č.1/2023 z vyhodnotenia písomného hlasovania HG Drieňová Dokument. PDF