Dokumenty družstva

 

Rokovací poriadok: dokument PDF

Stanovy: dokument PDF

Volebný poriadok: dokument PDF

Kontaktný formulár: dokument.PDF

UNIQUA – prehlásenie poškodeného : dokument.PDF

Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami pohybu : dokument.PDF

 

Oznámenie pre poisťovne a DI: dokument.PDF

Zápis zo stretnutia s delegátmi HG Drieňová z 21.4. 2022 : Dokument.PDF

Kontrola hydrantov v HG Drieňová: dokument.PDF

Kontrola PHP – prenosných hasiacich prístrojov v HG Drieňová: dokument.PDF

Revízia EPS v HG Drieňová: dokument.PDF

Zápis zo stretnutia s delegátmi HG Drieňová zo 16.8. 2022: dokument.PDF

Štatút komisie: Dokument.PDF

Členovia komisie: Dokument.PDF

Zápisnica č.1/2023 z vyhodnotenia písomného hlasovania HG Drieňová Dokument. PDF

Záverečná správa od vyšetrovateľa: Dokument.PDF

Zápisnica zo schôdze vlastníkov garáží z 12.4. 2023: Dokument.PDF

Znalecký posudok č. 78/2023: Dokument.PDF

Poistná zmluva Uniqa od 01.01. 2020 – 31.12. 2022: Dokument. PDF

VPP Uniqa: Dokument. PDF

Zápisnica zo schôdze vlastníkov garáží z 27.6. 2023: Dokument.PDF