HG Stodolova

Tel. kontakt na vrátnicu :  0902 226 202

Stavebno – technické riešenie:

Konštrukciu objektu tvorí oceľobetónová konštrukcia montovaného skeletu S 1.2. Nosné stĺpy sú v dĺžkovej osnove osadené po 7,2 m a v šírkovej vyskladané po 6,0 m + 7,2 m + 6,0 m + 6,0 m + 7,2 m + 6,0 m + 6,0m + 7,2 m + 6,0 m. Konštrukčná výška má 2,7 m a nosnú stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované panely Spiroll hr. 300 mm. Obvodový múr je založený na základovom páse z prostého betónu.

Časť objektu – átrium je založená na monolitických pätkách s kalichom pre osadenie oceľových stĺpov. Nosnú konštrukciu prekrytia átria tvorí sústava oceľových rámov, nosníkov a stužidiel. Stropnú rovinu tvoria oceľové profily z VSŽ plechu 12104, ktoré sú zaliate betónovou zálievkou vystuženou sieťovinou KH25.   

 Počet parkovacích boxov:  278

V roku 2019 bola zrealizovaná kompletná výmena osvetľovacích telies za typ LED.