Kontakt

Bratislavské Garážové Družstvo
družstvo pre výstavbu a správu garáží

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Dr, vl. č. 143/B

IČO: 00002704

IČ DPH: SK2020877738

Adresa: Drieňová 33, 821 01  Bratislava
Telefón: + 421 2 4333 4175
Správa objektov a technické informácie: + 421 911 941 900
Ekonomické informácie: + 421 944 162 068
E-mail: bgd@bgd.sk
Utorok: 8:00 12:00
Štvrtok 13:00 16:00

Stránkové hodiny: