HG Ondavská

Stavebno – technické riešenie:

Objekt HG je rozdelený na dva dilatačné celky. Tvorí ho oceľobetónová konštrukcia montovaného skeletu STU 1.2 pôdorysnej plochy 110 m x 34 m. Nosné stĺpy sú v dĺžkovej osnove osadené po 7,2 m a v šírkovej vyskladané po 4,8 m + 7,2 m + 3,0 m + 6,0 m + 7,2 m + 4,8 m. Konštrukčná výška má 2,7 m a nosnú stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované panely Spiroll hr. 300 mm. Obvodové steny sú prevažne z horizontálne ukladaných panelov Spiroll hr. 300 mm. Nárožia, príjazdová rampa a časť plášťa pri únikovom schodisku sú vybetónované. Objekt HG je z dvoch tretín zapustený pod terén s tým, že strecha je pochôdzna. Garážové státia boli zrealizované ako uzamykateľné trojboxy.

Počet parkovacích boxov:  164

V roku 2019 bol zrealizovaný systém bezdotykového ovládania garážových brán spolu s elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom, ktorý je prepojený na pult centrálnej ochrany SBS. 

V roku 2021 bola uskutočnená kompletná výmena kanalizačného potrubia slúžiaceho na odvod dažďovej vody, ktorá bola nevyhnutná po takmer tridsaťročnom prevádzkovaní a spôsobovala problémy pri zatekaní vody do objektu.

V súčasnom období má HG na Ondavskej ulici z hľadiska polohy v blízkosti centra mesta strategický význam.