HG Korytnická

Stavebno – technické riešenie:

Objekt je založený na oceľobetónovej monolitickej doske. Nosné konštrukcie – všetky stenové panely sú hr. 150 mm, stropné panely na chodbách a na rampách sú hr. 200 mm. Obvodový plášť je oceľobetónový.  Objekt je trojpodlažný s jedným vjazdom a výjazdom. Jednotlivé garážové státia sú od seba oddelené murovanými stenami a každé státie je samostatne uzamykateľné.  

Na prízemí objektu po obvode sa nachádza desať obchodných prevádzok.

Počet parkovacích boxov: 128

V roku 2019 bol zrealizovaný systém bezdotykového ovládania garážových brán spolu s elektronickým  zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom, ktorý je prepojený na pult centrálnej ochrany SBS.