Bebravská

Stavebno – technické riešenie:

Objekt garáží bol dobudovaný z pôvodných prízemných skupinových garážových státí, zrealizovaných počas komplexnej bytovej výstavby v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Konštrukčný systém tvorí atypický skelet MSRP (montovaný skelet revidovaný Priemstav). Osová vzdialenosť nosných rámov je premenná od 7200 po 7 600 mm. Stĺpy 500 x 500 mm sú prevažne v module 4,8 m x 7,2 m a konštrukčná výška je 2,7 m. Stropnú konštrukciu tvoria stropné panely Spiroll hr. 250 mm, šírky 1200 mm, ktoré prekrývajú odstavnú parkovaciu plochu v celom rozsahu parkovacieho státia. Vstupy do garážových státí sú riešené vyklápacími oceľovými bránami osadenými do oceľovej konštrukcie.

Počet parkovacích boxov: 29

V roku 2016 bola zrealizovaná generálna oprava izolácie strešného plášťa.