Rajčianska 1

Stavebno – technické riešenie:

Objekt garáží bol dobudovaný z pôvodných prízemných skupinových garážových státí, zrealizovaných počas komplexnej bytovej výstavby v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Konštrukčný systém tvoria oceľobetónové prefabrikované prvky konštrukčnej sústavy S 1.2. Pozostáva zo šiestich modulov vytvorených nosnými rámami s osovou vzdialenosťou 7,2 m x 4,8 m. Konštrukčná výška je 2,7 m a stropnú konštrukciu tvoria panely Spiroll hr. 250 mm. Vstupy do garážových státí sú riešené vyklápacími oceľovými bránami osadenými do oceľovej konštrukcie.

Počet parkovacích boxov: 18

V roku 2016 bola zrealizovaná generálna oprava izolácie strešného plášťa.