HG Macharova

Stavebno – technické riešenie:

Ide o dvojpodlažný objekt, ktorý je čiastočne zapustený do terénu a je dispozične riešený ako trojtrakt, t.j. príjazdová komunikácia v strede s garážovými uzatvárateľnými boxami po oboch stranách. Nosný systém tvorí oceľobetónová konštrukcia montovaného skeletu STU 1.2 pôdorysnej osnovy 6 x 7,2 m x 6 – 6 m s konštrukčnou výškou 2 x 2,7 m. 

Počet parkovacích boxov: 128

V roku 2019 bola zrealizovaná generálna oprava strešného plášťa nad „traktom A“ a v roku 2021 bola dokončená generálna oprava strešného plášťa nad „traktom B“.

V roku 2021 bola zhotovená nová fasáda na krátkej strane objektu orientovanej na sever. V 1. štvrťroku 2022 plánujeme zrealizovať rekonštrukciu osvetlenia vnútorných priestorov za typ LED s doplnením snímačov pohybu.