HG Drieňová

Stavebno – technické riešenie:

Objekt garáží je vyhotovený z oceľového skeletu s použitím vertikálnych a horizontálnych nosných prvkov. Na prízemí objektu sú priestory oddelené tradičnými murovanými priečkami. Jednotlivé garážové boxy na 1. NP až 6. NP sú od seba oddelené oceľovým vlnitým plechom. Stropné konštrukcie sú zhotovené z oceľových armovacích plechov uložených na nosných stropných oceľových prievlakoch zaliatych železobetónom. Garážové boxy sú uzamykateľné.

Ide o najväčší objekt hromadných garáží v počte parkovacích miest so značným denným pohybom motorových vozidiel. Z pohľadu údržby si tento objekt vyžaduje značnú starostlivosť a investície.     

Počet parkovacích boxov: 599

V roku 2020 bol zrealizovaný systém bezdotykového ovládania garážových brán spolu s elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom, ktorý je prepojený na pult centrálnej ochrany SBS.  V roku 2020 bola taktiež zrealizovaná oprava strešného plášťa nad traktom B.