Rajčianska 2

Stavebno – technické riešenie:

Objekt garáží bol dobudovaný z pôvodných prízemných skupinových garážových státí, zrealizovaných počas komplexnej bytovej výstavby v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Konštrukčný systém tvorí atypický skelet MSRP (montovaný skelet revidovaný Priemstav) s atypickými prievlakmi s atypickou konzolou. Stĺpy 500 x 500 mm sú v module 6,0 m x 7,2 m a konštrukčnou výškou 2,7 m. Stropnú konštrukciu tvoria stropné panely Spiroll hr. 250 mm, šírky 1200 mm, (t.j. 8 – lanová predpätá výstuž). Vstupy do garážových státí sú riešené vyklápacími oceľovými bránami.

Počet parkovacích boxov: 33

V roku 2016 bola zrealizovaná generálna oprava izolácie strešného plášťa.