Orgány družstva

PREDSTAVENSTVO

Ing. Alexander Csomor

predseda predstavenstva

Vladimír Sůva

podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Fabian, CSc.

člen predstavenstva

Ing. Štefan Hučko

člen predstavenstva

Tomáš Radocha

člen predstavenstva

   KONTROLNÁ  KOMISIA

Ing. Michal Blažek

predseda kontrolnej komisie

Ing. Ľubica Gajdošová

členka kontrolnej komisie

Ing. Martin Bodiš

člen kontrolnej komisie