HG Lotyšská

Stavebno – technické riešenie:

Objekt je dispozične riešený ako štvorpodlažný s čiastočným zapustením do terénu cca o 1,5 m pod upravený terén. Nosný systém je navrhnutý zo stenových a stropných atypických oceľobetónových prefabrikátov. Všetky garážové boxy sú uzamykateľné, prístupné z vnútorných komunikácií. Komunikácie medzi jednotlivými podlažiami sú riešené šikmými rampami a v objekte sú dve únikové schodiská.   

Hromadné garáže sú dopravne napojené na miestnu komunikáciu mestskej časti Podunajské Biskupice.

Počet parkovacích boxov: 129

V roku 2019 bol zrealizovaný systém bezdotykového ovládania garážových brán spolu s elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom, ktorý je prepojený na pult centrálnej ochrany SBS.